Telefon : 0728.164.232 / 0724.362.325
Email : office@bej-ivan.ro

Executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii:

* Notificari de acte judiciare si extrajudiciare;

* Comunicarea actelor de procedura;

* Recuperarea pe cale amiabila a oricarui tip de creante;

* Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;

* Constatarea unor stari de fapt si inventarierea unor bunuri, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;

* Intocmirea proceselor verbale de constatare urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;

Executari directe:
* Evacuari

* Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

Executari indirecte:
* Urmarirea mobiliara a creantelor
* Urmarirea imobiliara a creantelor

Popriri :
Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui